- 26%
590,000đ
790,000đ
Mua ngay

Số bài học

109

Thời lượng video

2:25:11

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

 TH - Thấu hiểu bản chất của Morph
01:12
 TH - Tạo hiệu ứng Nổi bật chủ thể 01
02:15
 TH - Tạo hiệu ứng Nổi bật chủ thể 02
01:04
 TH - Tạo hiệu ứng Nổi bật chủ thể 03
00:58
 TH - Tạo hiệu ứng Nổi bật chủ thể 04
00:16
 TH - Điều kiện để Morph hoàn hảo - 01
01:17
 TH - Điều kiện để Morph hoàn hảo - 02
00:43
 TH - Điều kiện để Morph hoàn hảo - 03
00:51
 TH - Dùng Morph tạo hiệu ứng So sánh
00:50
 TH - Tạo hiệu ứng So sánh phức tạp
01:15
 TH - Tạo hiệu ứng Nổi bật chữ
01:35
 TH - Tạo hiệu ứng Đảo chữ - Đảo từ
00:55
 TH - Tạo hiệu ứng Chữ sáng tạo
00:47
 TH - Tạo hiệu ứng Zoom sắc nét
01:51
 TH - Tạo chuyển động Nhân vật phức tạp
01:10
 TH - Dùng Morph tạo Slideshow phức tạp
00:56
 TH - Dùng Morph tạo Slideshow phức tạp (2)
01:13
 TH - Bí quyết tạo Morph sống động hơn
01:41
 TH - Kết hợp 9Photo và Morph
00:32
 TH - Sáng tạo họa tiết cho Slideshow
00:38
 TH - Dùng Morph để sáng tạo Intro
01:54
 TH - Dùng Morph + 9Convert biến đổi hình khối
01:00
 TH - Dùng Morph biến đổi vật thể phức tạp
00:33
 TH - Dùng Morph tạo chuyển động 3D
01:03
 TH - Tạo chuyển động 3D phức tạp
00:56
 TH - Chuyển động thay thế Morph
01:07
 TH - Tư duy sử dụng các Transition còn lại
00:53
 Macbook - Hướng dẫn hiệu ứng 3D
00:08
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Khóa học Powerpoint Animation

Làm chủ Animation sáng tạo và Video ấn tượng

590,000 đ Đăng ký